Kohtaamisia merkittävien henkilöiden kanssa

"Tarinan punaisena lankana kulkee G:n tavoite löytää ja kartoittaa niin kutsuttua mystistä ja salattua tietoa, jonka avulla voisi saavuttaa valaistumisen."

G.I. Gurdjieff: Kohtaamisia merkittävien henkilöiden kanssa
Sammakko 2013
Suom. Hippo Taatila
356 s.

 ★★★☆☆ 

Merkillisen miehen merkillinen elämä

Jos jokin teos haastaa lukijansa, G.I. Gurdjieffin Kohtaamisia merkittävien henkilöiden on ehdottomasti sellainen. Vanhahtavalla kielellä kirjoitettu, entisaikojen seikkailutarinoiden hengessä etenevä kertomus ilahduttaa, jos lukijaa kiinnostavat seikkailulliset kertomukset, mutta toisaalta lukukokemus on kuin saisi metrin halosta päähänsä. Halosta päähän -kokemus syntyy lähinnä Gurdjieffin tavasta puhua asioista ikään kuin ”kaikki tietäisivät mistä hän puhuu”.

Kuka oli tämä merkillinen mies, tuttavallisemmin iso G, jota jotkut pitivät valtavan viisaana, toiset ehkä hieman epäilyttävänä hihhulina ja kenestä Suomessa ei tiedetä juuri mitään? Mies, joka harrasti mitä merkillisimpiä liiketoimia, ilmeisesti jopa vedonlyöntikilpailujen hengessä, ja ylipäänsä kokeili mitä moninaisimpia ammatteja ja aloja. Toki ehkä toimeentulomielessä myös.

Tiettävästi Gurdjieff kerran tokaisi uteliaalle kysyjälle liikeyrityksensä ”tuovan Venäjälle auringonvaloa”, mikä kuvastaa hänen suhtautumistaan elämään: aina omiin kykyihinsä, elämään ja ylipäänsä ihmisrodun potentiaaliin luottaen sekä uskoen, mutta kuitenkin hieman leikillisesti suhtautuen kaikkeen, myös enemmän ja vähemmän tärkeisiin käytännön asioihin.

Kohtaamisia merkittävien henkilöiden kanssa avaa näkökulmia ison G:n, jota vitsikkäästi Gandalfiksikin on kutsuttu, elämään ja opetuksiin. Sillä opettaja Gurdjieff oli, pyrkimyksenään luoda ”Työksi” kutsutun metodin kautta nimenomaan länsimaisille ihmisille suunnattua opastusta siitä, miten kuljetaan heräämisen tiellä, jotta ihmiskunta voisi saavuttaa valaistumisen.

Teos keskittyy Gurdjieffin elämän seikkailulliseen puoleen. Tarinan punaisena lankana kulkee G:n tavoite löytää ja kartoittaa niin kutsuttua mystistä ja salattua tietoa, jonka avulla voisi saavuttaa valaistumisen. Varsinainen kertomus rakentuu näiden etsintäretkien ympärille, joita Gurdjieff 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa teki eri puolille Aasiaa.

Vaikka teos muotoutuu mystisen tiedon etsinnän ympärille, tätä tietoa ja siihen liittyviä asioita ei teoksessa juurikaan ole tarjolla. Mikäli Gurdjieffin opetukset eivät entuudestaan ole lukijalle tuttuja, saattaa olla että viitteet mystiikkaan menevät monelta osin ohitse. Tiivistetyssä muodossa voi todeta, että Gurdjieff pyrki ”Työllään” kehittämään länsimaiselle ihmiselle sopivan menetelmän valaistumiseen, yhdistelemällä Lähi-Idän ja Keski-Aasian traditioiden ja niitä opettaneiden koulujen menetelmiä. Tätä polkua hän kutsui ”Neljänneksi tieksi”.

Oppitunteja teoksessa ei kuitenkaan käydä läpi eikä sen syvemmin paneuduta G:n filosofioihin tai konkreettisiin harjoitteisiin. Kaikki mystinen, mitä G matkoillaan koki ja mitä hän mahdollisesti oppi tapaamiltaan henkilöiltä, jää myös paitsioon. Niinpä lukija, joka haluaisi tarkemmin tutustua Gurdjieffin metodeihin, saa vielä toistaiseksi hakea niitä englanninkielisistä teoksista. Tosin Gurdjieffin oppilaalta P.D. Ouspenskylta on suomennettu teos Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta. Tästä saattaa olla apua G:n metodeista kiinnostuneille, sillä teoksessa Ouspensky tekee yhteenvedon G:n opetuksen pääkohdista.

Lukija, jolle Gurdjieff on uusi tuttavuus, Kohtaamisia merkittävien henkilöiden kanssa voi osoittautua haastavaksi juurikin Gurdjieffin sekoilulta tuntuvan kerrontatekniikan vuoksi, koska teos suorastaan hyppelehtii aihepiiristä toiseen. Gurdjieffin aivoituksiin tutustuneet tiedostavat, että G toimii näin tarkoituksella ja että syy löytyy hänen filosofiastaan. Toisaalta lukija, joka ei tunne Gurdjieffia ja hänen ”Työtään” entuudestaan, saattaa hyvinkin nauttia teoksen tarinallisuudesta ja upota seikkailullisen matkanteon syövereihin.

A.W. Yrjänän loppusanat tulevat tarpeeseen, sillä Yrjänän puheenvuoro selkeyttää lukukokemusta: ei, lukija ei ole hullu ja hän voi luottaa mahdollisiin pohdintoihinsa siitä, oliko Gurdjieff ehkäpä hullu, hyvin viisas vai saavuttanut sellaisen tietoisuuden tilan, jota jotkut kutsuvat valaistumiseksi. Kenties hän oli ajoittain hieman kaikkia näitä kolmea. Merkillinen mies joka tapauksessa, mutta ennen kaikkea hyvin kiinnostava!

Hienoa, jos joku saa teoksesta kipinän tutustua enemmän tähän merkilliseen mieheen ja hänen teoksiinsa, joita toivon mukaan suomennetaan jatkossa lisää.

LUE LISÄÄ

, , , , ,

Kommentoi