How to Do Things with Pornography

"Simone de Beauvoirin filosofiaan erikoistuneen Nancy Bauerin teos How to Do Things with Pornography on värikäs ja pohdiskeleva kommentaari pornoon. Se on myös loistava esimerkki siitä, mihin filosofia kykenee astuessaan arkeen."

Nancy Bauer: How to Do Things with Pornography
Harvard University Press 2015
202 s.

 ★★★★★ 

Pornosta puhutaan paljon, ja myös feministinen liike on jakaantunut suhteessa pornoon: toiset pitävät pornoa naisten alistamisen instrumenttina, toiset taas näkevät pornon mielihyvän ja tutkimattoman viehätyksen alueena.

Tähän tilanteeseen tulee filosofi Nancy Bauerin uusin kirja How to Do Things with Pornography. Se on tiukan analyyttisesti rakennettu argumenttipaketti, mutta myös värikäs ja pohdiskeleva kommentaari pornoon. Kirja yhdistää nykyajan seksuaalikulttuuria kommentoivaa tekstiä austinilaiseen kielifilosofiaan. Kirjan nimikin on mukaelma kielifilosofi J. L. Austinin klassikkoteoksesta How to Do Things with Words.

Bauer itse on Stanley Cavellin oppilas, ja hän on erikoistunut Simone de Beauvoirin filosofiaan. Erityisen suuren työn Bauer on tehnyt taistellessaan sitä maskuliinista filosofian historiankirjoitusta vastaan, joka yrittää supistaa de Beauvoirin ja Toisen sukupuolen pelkäksi naisille lämmitetyksi Sartren filosofiaksi.

Sen lisäksi, että Bauer kirjoittaa pornosta ja Austinista, hän myös kutsuu akateemiset filosofit alas norsunluutorneistaan. Bauerin mukaan filosofiaa vaivaa kaksi ongelmaa: usko yhden ihmisen suureen nerouteen filosofina sekä taipumus nähdä filosofia pelkkänä empiirisenä tieteenä.

Myös feministisessä filosofiassa vaikuttaa Bauerin mukaan kaksi paradigmaattista trendiä: sukupuolen eliminativismi, jonka mukaan naisia ja sukupuolia ei sinänsä ole olemassa ja essentialistinen näkemys, jonka mukaan naisen kokemuksen perusteella voidaan selkeästi tietää, mitä naiseus on. Tätä ajattelua Bauer pyrkii teoksessaan purkamaan.

How to Do Things with Pornography on loistava esimerkki siitä, mihin filosofia kykenee astuessaan arkeen. Väite, jonka mukaan filosofia on vain filosofiaa eikä sitä ole tarkoitettu todelliseen elämään, osoittautuu vääräksi. Eikä kyseessä suinkaan ole mikään Frank Martelan Valonöörien tapainen positiivisen psykologian huttukeitos, vaan älyllä ja varmuudella tehty esitys.

Bauer kirjoittaa pornon määrittelemisen hankaluudesta. Hän siteeraa esimerkiksi erästä yhdysvaltalaistuomaria, joka ilmoitti, ettei tiedä mitä porno on mutta tunnistaisi sen kyllä nähdessään.

Vaikeasta määriteltävyydestään huolimatta porno vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Bauer tarjoaa esimerkiksi de Beauvoirin määrittelemän itsensä esineellistämisen: kapitalistisessa heteropatriarkaatissa naiset palkitaan omien halujensa ja intohimojensa tukahduttamisesta miesten nautinnon hyväksi. Bauerin mukaan hänen omat filosofian oppilaansa kertoivat kokevansa helpommaksi kohdata miehen seisovan kalun kuin oman häpynsä paljastamisen. Bauer lähestyy mielestäni queer-teoreetikko Jack Halberstamin teoksessaan Female Masculinity esittämää väitettä, jonka mukaan naisellisuus itsessään rajoittaa nuoria naisia. Naisia palkitaan edelleen miesten miellyttämisestä.

Bauer pureutuu myös arvostetun eetikon ja filosofin Martha C. Nussbaumin teoriaan, jonka mukaan esineellistäminen voi olla sekä haitallista että ihanaa. Ihanaa se on silloin, kun esineellistäminen tapahtuu sovituissa rajoissa tasavertaisten yksilöiden kesken. Tämä näkemys, kuten Bauer kirjoittaa, on kuitenkin ristiriidassa Nussbaumin yhteiskuntaa koskevien teorioiden kanssa, joiden mukaan yksilöiden toimintamahdollisuudet ovat aina rajalliset. Bauer myös osoittaa, että Nussbaumin teoriassa on tiettyä yhteiskuntaluokkaan liittyvää sokeutta Nussbaumin analysoidessa Lady Chatterleyn rakastajaa.

How to do things with pornography on erinomainen teos. Se ei pyri saarnaamaan, muttei toisaalta propagoimaankaan pornoa aktiivisesti. Pikemminkin teos on viileän objektiivinen analyysi nykypäivän seksuaalikulttuurista. Analyysi on tehty tiukalla filosofisella tarkkuudella ja vakuuttaa esitystavallaan.

LUE LISÄÄ

, , , , ,

Kommentoi