Kenen joukoissa seisot?

”Halusin kuulla kansanedustajien mielipiteitä asiasta, onhan heidän näkemyksillään tämän asian lähitulevaisuuden suhteen eniten painoarvoa.”

Kuva: Pride 2014 -marssi Helsingissä / Alejandro Lorenzo

Tasa-arvoisen avioliittolain esityksen etenemisestä päätetään eduskunnassa perjantaina 28. marraskuuta. Jaana Laitinen selvitti kesällä ensimmäisen lakivaliokunnan käsittelyn jälkeen kansanedustajien argumentteja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja vastaan.

Eduskunnan lakivaliokunta kumosi kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista 25. kesäkuuta 2014. Vaikka ennakointien perusteella osasin sitä odottaa, lopputulos hämmensi. Niissä keskusteluissa, joissa itse olen ollut mukana, ei juuri tasa-arvoisuutta vastusteta. Havahduin siihen, miten omieni kanssa samankaltaisten mielipiteiden värittämä maailmani onkaan. Miten voisin edes vastata kunnolla vastapuolelle, jollen tunne heidän argumenttejaan?

Koska kansanedustajat ovat asiasta seuraavaksi eduskunnassa päättämässä, halusin kuulla heidän mielipiteitään, onhan heidän näkemyksillään tämän asian lähitulevaisuuden suhteen eniten painoarvoa. Arvostan sananvapautta ja toivoin, että kansanedustajat mielipiteestään riippumatta vastaisivat minulle.

Lähetin heinäkuussa kansanedustajille linkin Googlen avulla tekemääni anonyymiin kyselyyn, jossa halusin selvittää yksinkertaisesti, äänestäisikö kansanedustaja tasa-arvoista avioliittolakia vastaan vai sen puolesta ja miksi. Halusin mahdollisimman rehellisiä ja omia perusteluita, joten en lähtenyt kyselemään nimiä tai kansanedustajan puoluetta. Yritin pitää viestini mahdollisimman neutraalina, sillä en halunnut johdatella tai provosoida ketään.

Sain kyselyyni vastauksen kahdeltakymmeneltä kansanedustajalta, sekä muutamalta henkilökohtaisen vastauksen suoraan sähköpostiini. Esittelen vastaukset tässä sellaisina kuin ne sain, niihin sen enempää kantaa ottamatta.

 

Kansanedustajat, jotka äänestäisivät tasa-arvoista avioliittolakia vastaan, perustelivat äänestyspäätöstään näin:

”Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ei ole tasa-arvolaki. Tehdään kaikki voitavamme, että tyttömme ja naisemme saisivat hieman tasa-arvoa lisää ennen kaikkea mm. muslimimaissa”

”Jos päätöstä tehtäisiin kansalaisaloitteen pohjalta, niin perusteluna on sen keskeneräinen valmistelu ja vaikutusarvion puute 6–7 muuhun lakiin. Adoptio-oikeus homoparille vie mahdollisuuden heteropareilta adoptoida lapsia useista maista. Avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Miksei laissa voisi kaikille käyttää pariliittonimitystä ja jättää avioliiton uskonnollisille toimijoille?”

”Mielestäni avioliitto on naisen ja miehen välinen instituutio. Voisin hyväksyä käsitteen pariliitto (tmv.) rekisteröidyn parisuhteen nimeksi, mutta avioliitto sana kuuluu vain miehen ja naisen suhteeseen. Tämä asia on minulle ns. omantunnonasia, josta en voi muuttaa mielipidettäni, sillä tekisin väärin omaa arvoperustaani kohtaan. Mielipiteeni ei ole ketään vastaan ja minulla on ystävissäni monia homo- ja lesbopareja, jotka hyväksyvät minut omine arvoineni ja mielipiteineni.”

”Avioliitto historiallisena instituutiona ja käsitteenä tarkoittaa miehen ja naisen parisuhdetta.”

”Lapsen etu ja riittämätön valmistelu”

”En kannata tasa-arvoista avioliittolakia, sillä minulle on tärkeätä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Kaikesta huolimatta miehet ovat miehiä ja naiset naisia. Ja toiseksi tämä ei ole tasa-arvolaki. Sitä vastoin kaikkien pitäisi tehdä voitavansa, että naiset Suomessa ja ennen kaikkea muslimimaissa saisivat edes pikkuisen tasa-arvoa.”

”Äänestäisin vastaan. Samalla tavalla tulen äänestämään syksyllä. Periaatekysymys”

 

Kansanedustajat, jotka äänestäisivät tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, perustelivat näkemystään taas näin:

”Sivistysvaltiossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tulee taata samat oikeudet ja velvollisuudet kuin enemmistöön kuuluville. Lainsäädännössä olevat syrjivät käytänteet tulee muuttaa siten, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset saavat samat oikeudet lainsäädännön edessä. On käsittämätöntä, että valtio, joka perustuslaissaan tahtoo taata ihmisille tasa-arvoisen aseman lain edessä, erottelee parisuhteen virallistamisen kahteen kategoriaan. Tämän vuoksi tasa-arvoinen avioliittolaki on syytä säätää.”

”Kansalaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia riippumatta esim. seksuaalisesta suuntautuneisuudesta. Miksi yhteiskunnan pitäisi estää kahta ihmistä rakastamasta toisiaan ilman oikeutta juridiseen avioliittoon (oikeudet ja velvollisuudet)?. Tässä ei ole kysymys kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä. Se on kirkon oma asia.”

”Kyse on ihmisten välisestä tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Tämä päätös ei ole keltään mitään pois.”

”Jokaisella ihmisellä tulee olla tasavertaiset ihmisoikeudet.”

”Mielestäni ei ole mitään syytä miksi tasa-arvo ei voisi toteutua myös tässä asiassa”

”Tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kannattaen, jokaisen ihmisen on oltava lain edessä tasa-arvoinen. Lain hylkäämiselle ei mitään järkeviä perusteluita.”

”Kannatan lakia, minusta olisi hyvä ja luonteva vaihtoehto, että avioliittolaki olisi samanlainen pareille, riippumatta siitä, ovatko he samaa vai eri sukupuolta. Kannatan ihmisten tasa-arvoa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, joten tämä on minulle aika selvä juttu. Lain säätäminen toisi esiin sen, että yhteiskunta suhtautuu ihmisiin ja heidän muodostamiinsa liittoihin tasavertaisesti ja se olisi käytännöllinen ja toimiva näiden parien ja heidän lastensa kannalta. Arvostan avioliittoa instituutiona ja tämä laki vahvistaisi mielestäni myös itse avioliittoinstituutiota.”

”Tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse ihmisoikeuksista ja olisi jo aika, että Suomi asettaa muiden Pohjoismaiden tavoin kaikkien ihmisten avioliitot samalle viivalle lain edessä sukupuolesta ja perhemuodosta riippumatta. Myös suurin osa suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia ja meidän päättäjien tulee kuunnella kansalaisia. Vihreät ovat asiassa yhtenäisiä toisin kuin moni muu puolue. Ajamme tasa-arvoista avioliittolakia, koska rakkaus kuuluu kaikille.”

”Jokaisella on oikeus rakastaa ketä itse haluaa ja oikeusvaltiossa se pitäisi hyväksyä myös lain edessä.”

”Sivistysvaltiossa ei ketään syrjitä seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, vaan kaikilla on samat oikeudet, ihmisoikeudet lain edessä.”

”Ihmiset ovat tasa-arvoisia.”

”Ihmisoikeus kysymys”

”Tasa-arvokysymys”

”Kysymys on oikeudenmukaisuudesta ja tasavertaisesti ihmisten kohtelusta.”

”Äänestäisin puolesta, sillä ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.”

”Ihmisten tulee olla tasa-arvoisia”.

”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei heikentäisi olemassa olevien avioliittojen nauttimaa arvostusta ja tukea. vaan ulottaisi sen koskemaan laajempaa joukkoa ihmisiä”.

LUE LISÄÄ

, ,

Kommentoi